WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

ZARZĄD GŁÓWNY PSPiA KLANZA

 Zofia Zaorska - prezes honorowy (Lublin)

 1. Ewa Noga - prezes (Lublin)

2. Lucyna Bzowska - wiceprezes (Bogatynia)

3. Teresa Starzec - sekretarz (Kraków)

4. Jolanta Bodo - członek  (Lublin)

5. Jarosław Kaczmarczyk - członek (Poznań)

6. Anna Pęciak - członek (Szczecin)

KOMISJA REWIZYJNA

 1. Ewa Gęca – przewodnicząca (Lublin)
 2. Joanna Kielasińska - Charkiewicz - członek (Warszawa)
 3. Piotr Marzęda - członek (Lublin)

KOMISJA CERTYFIKACYJNA

 1. dr Krystyna Dachtera – przewodnicząca (Wrocław)
 2. Anna Sorsa – sekretarz (Wrocław)
 3. dr Agnieszka Wrońska  – członek (Warszawa)
 4. Małgorzata Miechowska- Malinowska – członek (Gdynia)
 5. Konrad Prośniak – członek (Kraków)

SĄD KOLEŻEŃSKI:

 1. Magdalena Ciechańska (Warszawa)
 2. Dorota Jaskólska (Poznań)
 3. Katarzyna Makarewicz (Łódź)