TRYB ZGŁOSZEŃ

 

Zachęcamy do zgłaszania propozycji wydania:

– książek,

– broszur,

– materiałów szkoleniowych,

– nagrań dźwiękowych (płyt CD, DVD), itp.

Pragniemy przede wszystkim upowszechniać idee KLANZY (wyzwalania potencjału twórczej aktywności człowieka, niezależnie od jego wieku, w atmosferze współpracy i wzajemnego poszanowania podmiotowości). Jesteśmy otwarci na materiały adresowane zarówno do „zawodowców” (nauczycieli, wychowawców, pedagogów, animatorów wszelkiej aktywności), jak i do rodziców oraz ich dzieci (w różnych grupach wiekowych), do osób starszych, do różnorodnych grup wsparcia – po prostu do wszystkich, którzy poszukują sposobów spełnionego, twórczego życia. Przyjmujemy również teksty artystyczne skierowane do dzieci i młodzieży (poezja, proza, propozycje działań multimedialnych).

Każdy materiał zostanie poważnie potraktowany, poddany namysłowi i ocenie grona naszych doradców. Najlepsze prace trafią do rąk czytelników (słuchaczy) w atrakcyjnym, edytorsko dopracowanym kształcie.

Przesłany materiał powinien zawierać: notkę biograficzną autora, cel publikacji, opis jej nowatorskiego charakteru, pełną treść publikacji.

Autorskie propozycje przyjmujemy w następujących formach:

– elektronicznej – plik przesłany drogą mailową na adres: wydawnictwo@klanza.org.pl;

– papierowej i elektronicznej – przesyłka pocztowa zawierająca wydruk pracy i jej formę elektroniczną zapisaną na płycie CD lub DVD.

Standardy propozycji przesyłanych w formie elektronicznej (mail lub płyta CD):

– teksty – dokumenty Microsoft Word (z rozszerzeniem .doc, .docx, .rtf) lub Open

Office Writer (z rozszerzeniem .odt); czcionka Times New Roman;

– ilustracje – formaty preferowane: .tiff lub .jpg (.jpeg). Rozdzielczość min. 600 dpi;

– materiały dźwiękowe – pliki mp3 lub mpeg4.

Uwaga! Materiały ilustracyjne połączone z tekstem prosimy przesyłać zarówno jako włamane w odpowiednie miejsca tekstu (wówczas należy im nadać rozdzielczość podglądową), jak i osobno (w poszczególnych plikach, zgranych na osobny CD).

W razie niejasności prosimy o kontakt.

Zapraszamy do współpracy!