PROPOZYCJE

Zarząd Oddziału Warszawskiego PSPiA KLANZA powołał Centrum Szkoleniowe KLANZA w Warszawie z Filią w Opolu. Placówka wpisana jest do ewidencji Niepublicznych Placówek doskonalenia Nauczycieli prowadzonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod nr. 109 (25 lutego 2014). Placówka obejmuje zasięgiem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Jesteśmy organizacją pozarządową, skupiającą osoby aktywne, poszukujące nowych rozwiązań zmierzających do zmiany rzeczywistości edukacyjnej.
Wprowadzamy styl w nauczaniu, wychowaniu i animacji społeczno-kulturalnej, wyzwalający aktywność własną uczestników w atmosferze współpracy i poszanowania podmiotowości. Uznajemy, że każdy człowiek ma potencjał twórczy i może się rozwijać.
W naszej Filii Centrum Szkoleniowego możecie Państwo zamówić warsztaty metodyczne dla zorganizowanej grupy (np. pracowników jednego lub kilku przedszkoli, szkół, ośrodków kultury, grupy realizującej projekt unijny, wolontariuszy itp.). Zajęcia mogą odbywać się na terenie Państwa placówki  oraz na terenie Wielkopolski.
Propozycja szkoleń :

 

20-21.02.2015r. „Od butelki do guzika, czyli wesoła muzyka”

Szkoła Podstawowa w Antoniowie, ul. Powstańców Śląskich 17

Zajęcia poprowadzi trenerka PSPiA KLANZA - Katarzyna Makarewicz

Warsztat z wykorzystaniem rekwizytów w pracy z dziećmi. Ilość godzin: 15 (piątek, sobota)

W programie: bloki zabaw integracyjnych, muzyczno-ruchowych, i plastycznych oraz tańców z wykorzystaniem łatwo dostępnych rekwizytów (plastikowych butelek, gazet, balonów, guzików), dla dzieci od 3-12 lat.

Program zakłada również prezentację bajki muzycznej, wzbogaconej o działania ruchowe i plastyczne, będącej świetną formą do wykorzystania na spotkaniach z rodzicami i innych uroczystościach. Uczestnicy wzbogacają swój warsztat o kilkanaście nowych tańców i zabaw muzyczno-ruchowych.

Zapraszamy szczególnie te osoby, które rozpoczynają lub niedawno rozpoczęły  swoją pracę. Tych, którzy szukają niekonwencjonalnych rozwiązań metodycznych do pracy w grupie.

 

16.05.2015 „Kto tak pięknie gra? To dzieci, pani i ja!”

Szkoła Podstawowa w Antoniowie, ul. Powstańców Śląskich 17

Zajęcia poprowadzi trenerka PSPiA KLANZA - Katarzyna Makarewicz

Ilość godzin 10 (sobota)

W co się bawić z dwu i trzy i czterolatkami? Jak przygotować młodsze dzieci do występów i akademii? W jaki sposób muzykować, malować i tworzyć z maluchami? Na te pytania spróbuje odpowiedzieć autorka programu.

Pomysły zaczerpnięte w programie, to nowy materiał, który powstał w wyniku doświadczeń zebranych w trakcie piętnastoletniej pracy z małymi dziećmi na zajęciach umuzykalniających w żłobkach i przedszkolach. W programie: ciekawe i łatwe tańce, układy ruchowe, przypomnienie znanych i nauka nowych piosenek dla dzieci; tworzenie bardzo prostych a efektywnych prac plastycznych i technicznych dla maluchów.

Program tej części skoncentrowany jest wokół tematyki wiosenno-letniej. Część (jesień-zima) zaprezentujemy w kolejnym roku szkolnym.

Zapraszamy te osoby, które wzięły udział w cz. II jesień - zima, jak również nowe zainteresowane tą tematyką.