PROJEKTY

Projekt Szkoły Superbabci i Superdziadka

Cele Szkoły Superbabci i Superdziadka rodziły się z doświadczeń pedagogów i z obserwacji osób starszych, którzy podejmowali się opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Na pierwszy plan wysunęły się propozycje organizacji czasu dziecka, potrzeba znajomości zabaw i bajek.

Więcej>>>

TOM – Transgraniczny Ośrodek Metodyczny

Taką nazwę nosi struktura powoływana we Lwowie (Ukraina) przez KLANZĘ i naszego ukraińskiego Partnera – Centrum Polityki Oświatowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Więcej>>>

 

Ruch - nieodłączną częścią myślenia i uczenia się

Program „Ruch - nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem metody pedagogiki cyrku" był zrealizowany przez Szkołę Podstawową nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Lublinie i Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA w Lublinie w roli Partnera projektu. Program został wydany w toku realizacji projektu w ramach Priorytetu III: „Wysoka jakość systemu oświaty", Dział 3.3., Poddziałanie 3.3.4: „Modernizacja metod i treści kształcenia".

Więcej>>>

PROJEKTY REALIZOWANE W NASZYCH STRUKTURACH W ROKU 2012

 

 

Nazwa projektu

Dotant

Struktura

1.

Twórczy Nauczyciel – Skuteczny Wychowawca

EFS PO KL

 

BIAŁYSTOK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Młodzieżowa świetlica środowiskowa

W Dubiczach Cerkiewnych

EFS PO KL

3.

Równe szanse w Gimnazjum w Kleosinie

EFS PO KL

4.

Działania w zakresie przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci – Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny

Urząd Miejski w Białymstoku

5.

Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla młodzieży w wieku 12-17 lat oraz grupy dzieci w wieku 7-11 lat.

Urząd Miejski w Białymstoku

6.

Pogotowie rodzinne

Urząd Miejski w Białymstoku

7.

Wspieranie usług pomocy psychologiczno - terapeutycznej w ramach realizacji programu "Opiekun dziecka - ofiary przestępstwa"

Urząd Miejski w Białymstoku

8.

„ Bezpieczny przedszkolak” wsparcie działań edukacyjnych i konsultacyjnych na terenie wybranych poszczególnych placówek przedszkolnych miasta Białegostoku

Urząd Miejski w Białymstoku

9.

„W dobrą stronę” – działania w zakresie pomocy dzieciom i młodzieży z ryzykiem zaburzeń psychicznych oraz ich opiekunom i rodzinom

Urząd Miejski w Białymstoku

10.

„Mądry rodzic- bezpieczne dziecko” – program na rzecz krzywdzenia małych dzieci z terenu województwa podlaskiego

Urząd Miejski w Białymstoku

11.

Rodzina  w remoncie- program wspierania rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej będących pod opieką świetlicy socjoterapeutycznej Klanzowisko

Urząd Miejski w Białymstoku

12.

Na ratunek outsiderom – program zapobiegania marginalizacji dzieci i młodzieży z terenu Miasta Białystok znajdującym się pod opieką Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny PSPiA KLANZA

Urząd Miejski w Białymstoku

13.

Animacja uczestników Ogólnopolskiej Gali Konkursu Samorządowego ”8 Wspaniałych”

Urząd Miejski w Białymstoku

14.

Wakacje integracyjne z KLANZĄ 2012

Urząd Miasta Białystok

15.

Aktywna Super Babcia/ Aktywny Super Dziadek

Urząd Miasta Białystok

16.

Aktywna Super Babcia/ Aktywny Super Dziadek

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

17.

Aktywna Super Babcia/ Aktywny Super Dziadek

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

18.

Tworzenie ogólnopolskiej sieci Szkoły SuperBabci
i SuperDziadka.

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ”Ę”

Fundacja JA KOBIETA

19.

"Równe szanse" - program wspierania rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej – podopiecznych Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

20.

Ogólnopolski Dzień Tańca z KLANZĄ

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

21.

„ Poznaj siebie”- program profilaktyczno terapeutyczny stanowiący wzbogacenie pracy świetlicy socjoterapeutycznej KLANZOWISKO dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych i przemocowych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

22.

"Patronus " – kontynuacja programu na rzecz poprawy sytuacji dzieci ofiar i świadków przestępstw z terenów województwa podlaskiego

Fundacja Dzieci Niczyje

23.

„Mądry rodzic- bezpieczne dziecko” – program na rzecz krzywdzenia małych dzieci z terenu województwa podlaskiego

Fundacja Dzieci Niczyje

24.

Zajęcia dla dzieci utrwalające treści obejrzanych filmów w ramach projektu ogólnopolskiego „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej”

Białostocki Ośrodek Kultury

25.

Tworzenie Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok

OWOP, Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok

26.

„Magiczna moc wyobraźni”

Fundacja St. Batorego

 

BOGATYNIA

27.

„Klanzowa Akademia Młodych Animatorów”

 

Placówki patronackie, PSPiA KLANZA , PSPiA KLANZA Oddział w Gdyni

28.

Program „ Projektor” 125 projektów

PAFW

CZĘSTOCHOWA

29.

WYJDZIESZ? Tropem zainteresowań

(październik 2011 – listopad 2012)

Fundacja Wspólna Droga (Delphi)

GDYNIA

 

30.

„Wsparcie instytucji ekonomii społecznej na podstawie doświadczeń polsko – szkockich”

W partnerstwie organizacji Stowarzyszenia Morena Young Scot

31.

Biblioteka- bezpieczne miejsce dla człowieka

Fundacja Dzieci Niczyje

POZNAŃ

 

32.

Kiedy ostatni raz zrobiłeś coś po raz pierwszy

Urząd Wojewódzki w Poznaniu

33.

Organizacja wydarzeń dla wolontariuszy Euro 2012

Program Wolontariatu EUFA Euro 2012

34.

XX Przegląd Zespołów Artystycznych Szkół i Placówek Specjalnych

Urząd Miasta Tychy

TYCHY

 

35.

Program „ Wspieramy, działamy, rozwijamy”

MCK Tychy

36.

Biblioteka – Światoteka

Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego we Wrocławiu

WROCŁAW

 

37.

Ferie w Bibliotece

Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego we Wrocławiu

38.

Noc z Andersem

Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego we Wrocławiu

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich we Wrocławiu

39.

Otwarte spotkania KLANZOWE

Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego we Wrocławiu

40.

Wdrażanie aktywności osób starszych - Szkoła Super Babci i Super Dziadka

Urząd Wojewódzki

LUBLIN

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WARSZAWA

 

41.

Projekt „Barwy dzieciństwa”

EFS Ministerstwo Pacy i Polityki Społecznej

42.

Projekt” Specjalne Potrzeby Edukacyjne”

EFS Urząd Marszałkowski
woj. lubelskiego

43.

Projekt „Razem możemy więcej”

EFS Wojewódzki Urząd Pracy
w Krakowie

 

44.

„Doświadczenie to też sztuka z niego bierze się nauka”

Miasto Stołeczne Warszawa

45.

Program polsko- niemiecki w Rostocku

DPJW Jugendwerk Polsko- Niemiecka Współpraca Młodzieży

46.

Program polsko- niemiecki w  Warszawie i Lublinie

DPJW Jugendwerk Polsko- Niemiecka Współpraca Młodzieży

47. Projekt "Metodą Klanzy dodawać życia do lat"  Miasto Stołeczne Warszawa WARSZAWA

 

Partner