LETNIE SZKOŁY ANIMATORÓW

Letnie Szkoły Animatorów to kilkudniowe wakacyjne warsztaty kierowane do członków oraz sympatyków naszego Stowarzyszenia. To spotkania nauczycieli z różnych stron Polski. Oprócz warsztatów, nauki przez doświadczanie jest to czas na dzielenie się dobrymi praktykami, wymianę doświadczeń i integrację. Są to ważne i cenne spotkania na które wiele osób czeka przez cały rok! Od kilku lat systematycznie organizują je Oddziały w Gdyni i Bogatyni oraz Zarząd Główny.

Letnie Szkoły organizowane przez Oddział w Gdyni propagują wykorzystanie ruchu, tańca, muzyki w pracy z różnymi grupami. Bogatynia zaś swoje szkoły „Uczymy się bawiąc” propagujące wykorzystanie różnorodnych metod aktywizujących, w tym pedagogikę zabawy, kieruje przede wszystkim do nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej. Zarząd Główny swoje szkoły kieruje do animatorów i trenerów Stowarzyszenia, chcących rozwijać swoje kompetencje oraz pracować nad własnym rozwojem.