KLANZOBUS

to projekt  inspirowany nowatorską ideą niemieckich i austriackich Spielmobile.

 

Spielmobil jest specjalnie wyposażonym pojazdem, w którym znajdują się określone środki dydaktyczne, będące inspiracją do twórczych działań z dziećmi. Załogę Spielmobila stanowią odpowiednio przygotowani pedagodzy otwarci na propozycje płynące od dzieci, dostarczający im jedynie "surowca" do twórczych działań rozwijanych w oparciu o własną wyobraźnię.
 Pierwsze Spielmobile powstały niezależnie od siebie na początku lat 70-tych w Berlinie i w Monachium. Obecnie w Niemczech funkcjonuje około 400 Spielmobili. Starają się one poprzez proponowane przez siebie formy aktywności oparte na zabawie, wpływać na poprawę możliwości rozwojowych dzieci. Zabawy są od pradziejów najstarszą formą aktywności dziecięcej, pozwalającą im na poznawanie otaczającego ich świata. Dzieci są ciekawe, chcą wszystkiego same spróbować. Zadaniem animatorów jest im to umożliwić.

Na tych wzorcach powstał ruch KLANZOBUSA.

PSPiA KLANZA jest członkiem międzynarodowego ruchu Spielmobilowego od kilku lat.

 

Założenia i cele KLANZOBUSA

  • integracja środowiska lokalnego (włączanie do działań animacyjnych dzieci, młodzieży, dorosłych oraz starszych mieszkańców danej społeczności);
  • zainteresowanie aktywnym wypoczynkiem poprzez działania alternatywne, pokazanie nowych, ciekawych sposobów spędzania czasu wolnego;
  • radość twórczego działania;
  • poprawa sytuacji życiowej dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im brania udziału w ciekawych, twórczych działaniach służących, równocześnie poszerzeniu wiedzy i umiejętności, jak również dobrej zabawie,
  •  włączenie się do komunalnego procesu decydowania w sprawach dotyczących zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży,
  •  reprezentowania interesów dzieci w zakresie planowania miejsc zabaw, organizacji sytuacji edukacyjnych, wspomagających prawidłowy rozwój każdego dziecka.

 

Zależy nam na stworzeniu atmosfery przyjaźni i współpracy grupowej, rozwijaniu kreatywności i aktywności oraz dobrej zabawy podczas działań. Promujemy działania, w których nie ma miejsca na niezdrową rywalizację, gdzie wszystkie dzieci i młodzież w jednakowym stopniu mogą skorzystać z proponowanych zabaw w atmosferze przyjaźni i współpracy. 

Co możemy zaoferować

·  Bogatą ofertę różnorodnych zabaw dydaktycznych przeznaczonych dla dziewcząt i chłopców w miejscu ich zamieszkania oraz w ich środowisku życiowym.

·  Wielorakość różnorodnych działań i łatwość przemieszczania się.

·  Kreowanie zmian w postrzeganiu otaczającej nas rzeczywistości. Twórcza adaptacja naturalnego środowiska dla celów dydaktyczno-wychowawczych.

·  Radość ze wspólnego spotykania się w określonych miejscach i wspólną zabawę.