DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

 

„Z KLANZĄ MASZ SZANSĘ NA ROZWÓJ”
Jesteśmy otwarci i zapraszamy do współpracy, zachęcamy tych, którzy swoją aktywnością
i energią chcą się przyczynić do rozwoju KLANZY, oraz pragną zdobyć nowe doświadczenia,             a także nowe specjalności animatora i trenera. Zapraszamy do zapoznania się z warunkami członkowstwa,  opisane szczegółowo w Statucie w rozdziale IV.

Chcesz zostać członkiem PSPiA KLANZA?

 • KROK 1.  Zapoznaj się z celami statutowymi Stowarzyszenia.
 • KROK 2.  Weź udział w warsztatach z naszej oferty.
 • KROK 3.  Wypełnij, podpisz i prześlij do nas deklarację. (do pobrania poniżej).
 • KROK 4.  Opłać składkę członkowską – 48zł - za cały rok (w formie jednorazowej wpłaty lub dwóch rat).


Będąc z nami  możesz odnieść korzyści:

 • Rozwój kompetencji trenerskich potwierdzonych Certyfikatem PSPiA KLANZA bądź nadaniem tytułu Animatora, tytułu Trenera pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia.
 • Doskonalenie umiejętności w grupach samokształceniowych - sekcjach tematycznych.
 • Materiały informacyjne o wszelkich inicjatywach Stowarzyszenia przysyłane do domu drogą elektroniczną.
 • Zniżki w opłatach za warsztaty, tańsze opłaty za spotkania otwarte.
 • Możliwość wyjazdów szkoleniowych za granicę.
 • Możliwość publikacji artykułów i książek w Wydawnictwie KLANZA.
 • Udział w akcjach, programach, festynach prowadzonych przez KLANZĘ.
 • Możliwość zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia.
 • Udział w Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym.
 • A przede wszystkim nauczysz się nieocenionej umiejętności pozytywnego zaskakiwania innych!


Wydrukowaną i wypełnioną deklarację członkowską należy wysłać pocztą na adres ZG PSPiA KLANZA ul. Peowiaków 10/9, 20-007 Lublin (osoby deklarujące chęć działania w kole stowarzyszenia) lub na adres Oddziału Stowarzyszenia (osoby deklarujące chęć działania w oddziale).

 

Pobierz Deklarację Uczestnictwa Członka Zwyczajnego