CENNIK WARSZTATÓW

Opłaty za warsztaty przyjmujemy WYŁĄCZNIE PRZELEWEM najpóźniej 21 dni przed rozpoczęciem warsztatów! Brak wpłaty na konto w ustalonym terminie jest jednoznaczne ze skreśleniem z listy uczestników warsztatów

Numer konta bankowego, na które prosimy przekazywać pełną opłatę za warsztaty –
najpóźniej na 21 dni przed terminem rozpoczęcia warsztatów:

92106000760000338000103682
BPH , PSPiA KLANZA, Koło Opole 

Jako tytuł przelewu proszę podać: imię i nazwisko, tytuł warsztatów i termin

CENNIK WARSZTATÓW DLA GRUPY ZORGANIZOWANEJ
(cena przeprowadzenia zajęć dla całej grupy do 30 osób)

Zajęcia 4 godz. dydaktyczne 800 zł

Zajęcia 5 godz. dydaktyczne 950 zł

Zajęcia 10 godz. dydaktyczne 1800 zł

Zajęcia 15 godz. dydaktyczne 2300 zł

Zajęcia 20 godz. dydaktyczne 2800 zł

Cennik dla organizatora obejmuje dojazd trenera (przy formach powyżej 9 godz. dydakt.), przygotowanie i poprowadzenie szkolenia, materiały dydaktyczne, wystawienie zaświadczeń. Cena nie obejmuje natomiast kosztów materiałów plastycznych i papierniczych oraz ewentualnego noclegu trenera – te sprawy indywidualnie możemy z Państwem ustalić.

Prosimy o przestrzeganie zasady nieprzekraczania 30 osób na szkoleniu – większa liczba osób jest równoznaczna z wyższą ceną szkolenia oraz obniżeniem jego jakości, co niekorzystnie wpływa na jego efektywność, komfort pracy grupy i trenera.