Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA 
Koło Opole

Pełnomocniczka Zarządu PSPiA KLANZA Halina Oster 
Telefon kontaktowy: 665 990 999, email: opole@klanza.org.pl

Konto bankowy: Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA, Koło Opole
BNP Paribas, nr konta: 61 1750 0012 0000 0000 3176 6893

 

proponowane szkolenie 

22-23.02.2020

Zabawy i piosenki na wyciągnięcie ręki

 

Formularz zgłoszeniowy

 

 

proponowane szkolenie 

22-23.02.2020

Zabawy i piosenki na wyciągnięcie ręki

 

Formularz zgłoszeniowy