Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA 
Koło Opole

Pełnomocniczka Zarządu PSPiA KLANZA Halina Oster 
Telefon kontaktowy: 665 990 999, email: opole@klanza.org.pl

Konto bankowy: Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA, Koło Opole
Raiffeisen Polbank, nr konta: 61 1750 0012 0000 0000 3176 6893

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ EKONOMICZNY W OPOLU

ORAZ

POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA, KOŁO OPOLE

ZAPRASZAJĄ NA

MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ  NAUKOWO-SZKOLENIOWĄ:

„RÓŻNORODNOSĆ W EDUKACJI I WYCHOWANIU. 
PŁEĆ JAKO BAGAŻ czy POTENCJAŁ?”

4 października 2018
w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu

Formularz zgłoszeniowy